Najbliższy egzamin DELE

18 i 19 maja 2018 – zapisy do 28 marca 2018

*ze względu na przerwę świąteczną w szkole zalecamy wcześniejsze zapisy lub wysyłanie dokumentów mailowo

ñ centro de español będzie organizowało egzaminy na poziomie A1 escolar, A1, A2, B1, B2 i C1.

Poziomy i ceny w 2018 roku 

poziom                                                                            cena podstawowa    cena dla uczniów ñ centro de español
DELE A1i A1 escolar                                                                359 zł                                     320,40 zł
DELE A2                                                                                    428 zł                                     385,20 zł
DELE B1 i  A2/B1 escolar                                                       520 zł                                     468,00 zł
DELE B2                                                                                     596 zł                                     536,40 zł
DELE C1                                                                                     630 zł                                     567,00 zł
DELE C2                                                                                     635 zł                                     571,50 zł

Zapisy         

Zapisu można dokonać:
– osobiście –  w siedzibie ñ centro de español
przy ul. Staromiejskiej 12/2 w Katowicach
– mailowo – wysyłając dokumenty w formie skanów
na adres: info@centroene.pl

– listem poleconym – wysyłając dokumenty na adres:
ñ centro de español
ul. Staromiejska 12/2
40-013 Katowice

Płatności   

Płatności można dokonać przelewem na rachunek ñ centro de español: Deutsche Bank PBC S.A.
32 1910 1048 2517 4639 0348 0001

W tytule należy zamieścić: nazwisko osoby przystępującej do egzaminu i wybrany poziom DELE: A1, A2, B1, B2, C1 lub C2.

Wymagane dokumenty 

1.      poprawnie wypełniony i podpisany formularz zapisu:
Pobierz formularz

2.      kserokopia dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu) – strony zawierające dane osobowe
3.      kopia dowodu wpłaty na rachunek bankowy

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu DELE B2 i C1!

  • B2- start 22.02.2018 i C1- start 19.02.2018
  • 30 godzin lekcyjnych
  • zajęcia raz w tygodniu po 3h lekcyjne
  • zajęcia tylko z native speakerami – egzaminatorami DELE
  • cena 499zł
  • dla naszych uczniów 10% zniżki przy opłacie na egzamin w Katowicach!