Regulamin

Regulamin
Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach
w ñ centro de español (zw. dalej Centrum)


RODZAJE KURSÓW


1.    Kursy standardowe oraz intensywne – semestralne

Semestralne kursy standardowe oraz intensywne obejmują 60 godzin – zajęcia na kursie standardowym odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut (poniedziałki i środy lub wtorki i czwartki), na kursie intensywnym 1 raz w tygodniu (piątek po południu lub sobota rano) po 180 minut (plus 15 minut przerwy między zajęciami). W ramach jednego semestru realizowany jest materiał jednego poziomu (A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C1.3).
Uczestnicy kursów zobowiązani są do nabycia materiałów dydaktycznych. Cena książki z ćwiczeniami od poziomu A1 do poziomu B2.2 to 50zł, książka dla poziomu C1 to koszt 119zł.
Kurs kończy się egzaminem. Na jego podstawie na życzenie Kursanta wystawiony zostaje certyfikat.


2.    Lekcje indywidualne

Zajęcia odbywają się w Centrum w dogodnym dla Kursanta terminie. Przed rozpoczęciem zajęć należy wykupić jeden z dostępnych pakietów. Pakiet można wykorzystać w terminie odpowiadającym każdemu pakietowi według poniższej listy.

PAKIETY - ­
Pakiet 10 lekcji 45 min  - ważny 10 tygodni
Pakiet 15 lekcji 45 min  - ważny 15 tygodni
Pakiet 20 lekcji 45 min  - ważny 20 tygodni
Pakiet 30 lekcji 45 min  - ważny 30 tygodni
Pakiet 40 lekcji 45 min  - ważny 40 tygodni

Zajęcia mogą trwać jedną godzinę lekcyjną (45 minut) lub dwie (90 minut).
O nieobecności należy poinformować Centrum najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w przeciwnym razie lekcje zostaną odliczone z pakietu.
Osoby niezdecydowane na pakiet powinny mieć opłacone z góry cztery godziny zajęć.
Zajęcia w miejscu wybranym przez Kursanta (na terenie Katowic) – wybrany pakiet + 50% wartości pakietu.
Zajęcia indywidualne dla dwóch osób – wybrany pakiet + 50% wartości pakietu, kolejna osoba – kolejne 50% wartości pakietu.


3.    Semestralny kurs konwersacyjny 

Kurs obejmuje 30 godzin. W kursie konwersacyjnym mogą brać udział osoby od poziomu B1.1. Program tematyczny kursu jest dopasowywany do osób biorących udział w kursie. Kurs odbywa się raz w tygodniu po 90 min. Centrum zapewnia wszystkie materiały.


4.    Kursy specjalistyczne

Centrum organizuje kursy hiszpańskiego w biznesie oraz turystyce. Kurs semestralny obejmuje 30 godzin, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min.


5.    Kursy dla dzieci

Centrum prowadzi kursy dla dzieci od 7 roku życia. Kurs semestralny obejmuje 30 godzin, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 90 min.
Zakup materiałów dydaktycznych jest obowiązkowy. Wyboru podręcznika dokonuje lektor po zapoznaniu się z grupą.


6.    Kurs przygotowujący do egzaminu DELE

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3h lekcyjne. Kursy rozpoczynają się na 10 tygodni przed każdym organizowanym przez Centrum egzaminem.


7.    Intensywne kursy wakacyjne

Kurs obejmuje 48 godzin. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku. W ramach jednego kursu realizowany jest materiał jednego poziomu (A1, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C1.3).
Uczestnicy kursów zobowiązani są do nabycia materiałów dydaktycznych. Cena książki z ćwiczeniami od poziomu A1 do poziomu B2.2 to 50zł, książka dla poziomu C1 to koszt 119zł.
Kurs kończy się egzaminem. Na jego podstawie na życzenie Kursanta wystawiony zostaje certyfikat.


8.    Wakacyjne konwersacje

Kurs odpowiedni dla osób, które w okresie wakacji chcą wykorzystać opanowaną wiedzę w praktyce. Konwersacje mogą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu po dwie lub trzy godziny lekcyjne. Materiały dydaktyczne zapewnia Centrum.


 
ZAPISY ORAZ CZAS TRWANIA KURSÓW

1.    Zapisy na kursy w semestrze zimowym trwają od wakacji do końca października, w semestrze letnim od stycznia do końca lutego, bądź też w obu semestrach do wyczerpania miejsc.
2.    Zapisu na lekcje indywidualne można dokonać w każdym momencie.
3.    Kursy w semestrze zimowym rozpoczynają się w październiku i trwają do lutego. W semestrze letnim zajęcia rozpoczynają się w lutym lub w marcu (w zależności od organizacji roku) i kończą się w czerwcu.
4.    Nowi Kursanci, którzy w jakimś stopniu znają język hiszpański, zobowiązani są napisać test poziomujący, umożliwiający dobór odpowiedniej grupy.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    W kursach organizowanych przez ñ centro de español może uczestniczyć każdy, kto spełnia niżej wymienione warunki:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem lub podpisał umowę z Centrum
b) dokonał zapłaty za kurs
2.    Przyjmuje się, że osoby zapisujące się telefonicznie lub mailowo zapoznały się uprzednio z Regulaminem
3.    W przypadku nieobecności lektora, Centrum zobowiązuje się zapewnić zastępstwo innego lektora lub uzgadnia z Kursantami termin odrobienia zajęć w innym terminie.
4.    W przypadku nieobecności Kursanta, odrobienie zajęć z inną grupą jest możliwe, gdy jest więcej niż jedna grupa na danym poziomie oraz gdy liczba Kursantów w danej grupie nie przekracza 12 osób.
5.    Grupy mogą liczyć od 4 do 12 osób. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych, Centrum zwraca wpłaconą kwotę osobom, które opłaciły kurs.
6.    W przypadku większej ilości chętnych, zapewnione miejsce w grupie mają osoby, które opłaciły kurs.
7.    Nowi Kursanci, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach próbnych, tj. pierwszych zajęciach w grupie (zgodnie z harmonogramem) - w przypadku kursów 60-godzinnych Kursantowi przysługują 4h lekcji próbnych, pozostałe kursy - 2h. W zajęciach próbnych nie można uczestniczyć w przypadku zapełnienia grupy.
8.    W momencie, gdy Kursant decyduje się na pozostanie w grupie, zobowiązany jest do uiszczenia płatności zgodnie z cennikiem. W przypadku rezygnacji zajęcia próbne pozostają bezpłatne.

LEKTORZY

1.    Lektorzy posiadają odpowiednie wykształcenie i przygotowanie metodologiczne do nauczania języka hiszpańskiego.
2.    Językiem ojczystym lektorów pracujących w Centrum jest język hiszpański.
3.    Kursanci mają możliwość kontaktu z lektorami poprzez Strefę Kursanta.
 
PŁATNOŚCI

1.    Opłaty za kursy określa Cennik. Płatności można dokonać w formie przelewu na konto lub gotówką w siedzibie szkoły.
2.    Na żądanie Kursanta Centrum wystawia rachunek za dokonanie płatności.
3.    Wszystkie kwoty określone przez w Cennik są kwotami brutto. Usługi nauczania języków obcych są zwolnione z podatku VAT.
4.    Płatności za kurs należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć.
 
 REZYGNACJA Z KURSU

1.    Kursant może złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa w kursie semestralnym standardowym lub intensywnym w okresie do 30 dni od daty rozpoczęcia kursu, po jej otrzymaniu Centrum zwróci mu wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty przeprowadzonych zajęć.
2.    W przypadku, gdy Kursant uiścił opłatę za cały rok nauki z góry, może złożyć pisemną rezygnację z uczestnictwa w kursie w okresie do 60 dni od daty rozpoczęcia kursu, po jej otrzymaniu Centrum zwróci mu wpłaconą kwotę pomniejszoną o koszty pierwszego semestru.
3.    Pisemna rezygnacja z kursów wakacyjnych oraz innych kursów nie wymienionych w punkcie 1 możliwa jest tylko przed rozpoczęciem zajęć.
 
CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU

1.    Na kursach standardowych oraz intensywnych, Kursanci są zobowiązani do zaliczenia dwóch testów – w połowie oraz na koniec semestru.
2.    Warunkiem uzyskania certyfikatu jest uzyskanie co najmniej 60% z obu testów oraz obecność na 70% zajęć.
3.    Na intensywnych kursach wakacyjnych Kursanci są zobowiązani do zaliczenia testu na koniec kursu.
4.    Warunkiem uzyskania certyfikatu po kursie wakacyjnym jest uzyskanie co najmniej 60% testu końcowego oraz obecność na 70% zajęć.


POSTANOWIENIE KOŃCOWE

ñ centro de español Centrum Języka Hiszpańskiego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie (nie częściej jednak niż raz w roku akademickim).

Zapisz się do naszego newslettera

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności. Rozumiem, ukryj informację.