Platforma Langlion

Celem podniesienia jakości nauczania oraz ułatwienia organizacji kursów, naszym Kursantom oferujemy dostęp do Platformy LangLion – nowoczesnego systemu zarządzania w szkołach językowych.

Dzięki Platformie Kursanci mogą na bieżąco monitorować swoje nieobecności, oceny i postępy, mają stałą kontrolę nad kalendarzem roku szkolnego, planem zajęć oraz ich przebiegiem. Po zalogowaniu się na swoje konto – w przypadku nieobecności na zajęciach – Kursant ma możliwość sprawdzenia przerobionego materiału oraz zadanej pracy domowej, a także ma dostęp do dodatkowych materiałów wykorzystanych na zajęciach.
Specjalny moduł umożliwia też uczestnictwo w zajęciach e-learningowych.

Logowanie

Zapisy online